Obiectivele Asociației Black Sea Sailing

Pentru realizarea scopurilor propuse, Asociația BLACK SEA SAILING are următoarele obiective:
1. Efectuarea de măsurători pentru clasificarea navelor în vederea participărilor la competiții interne și internaționale conform statutului I.R.C și O.R.C.
2. Calificarea personalului pentru efectuarea măsurătorilor I.R.C conform standardelor.
3. Conservarea / ameliorarea ecologică a sistemelor propice desfășurării activităților nautice.
4. Promovarea și dezvoltarea activităților nautice în scop sportiv și recreativ, prin:
a) Organizarea și participarea la conferințe, simpozioane, expoziții și alte manifestări sportive nautice;
b) Contactarea altor asociații și cluburi din domeniul nautic.
c) Editarea și difuzarea de cărți și de publicații în domeniul sporturilor nautice și al navigației;
d) Formularea de propuneri pentru elaborarea, completarea sau modificarea actelor normative și a reglementărilor legate de practicarea sporturilor nautice și de agrement nautic;
e) Desfășurarea și stimularea activităților de prevenire și combatere a poluării apelor de suprafață, apte de a fi folosite în scopul practicării sporturilor nautice și de agrement;
f) Dezvoltarea și exploatarea eficientă a bazelor și a dotării – proprii, închiriate sau concesionate – în scopul dezvoltării practicării sporturilor nautice și de agrement;
g) Stimularea dezvoltării producției de ambarcațiuni sportive și de agrement și activităților de întreținere a ambarcațiunilor.
5. Realizarea de cursuri de instruire pentru conducerea navelor și ambarcațiunilor cu vele, motor, rame, precum și pentru circulația pe ape interioare și maritime.
6. Realizarea de cursuri de instruire pentru scufundarea autonomă și efectuarea unor scufundări de cercetare a faunei și florei marine.
7. Asigurarea și susținerea de examene pentru obținerea de certificate pentru activitățile propuse de Asociație.
8. Organizarea și dezvoltarea participării la concursuri nautice în țară și străinătate.
9. Realizarea de cooperări interne și internaționale cu organizații similare din țară și străinătate în vederea transferului de cunostințe, organizării de seminarii și conferințe, acordării de burse sau sponsorizări pentru dezvoltarea sporturilor nautice.
10. Elaborarea de studii de considerație asupra poziției, geografiei și factorilor meteorologici care caracterizează diferite zone propice dezvoltării sporturilor nautice.
11. Elaborarea de studii cu privire la flora și fauna acvatică și efectuarea de scufundări autonome.
12. Asociația va dezvolta și activități economice directe cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopul Asociației.